Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky.

Pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění

V kurzu se seznámíte s pojistným nebezpečím a podíváte se na rozsah krytí podle jednotlivých typů pojištění. Dozvíte se o tom nejdůležitějším z asistenčních služeb a také proč přemýšlet o pojištění právní ochrany.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámíte se s pojistným nebezpečím a podíváte se na rozsah krytí podle jednotlivých typů pojištění.
 • Dozvíte se o tom nejdůležitějším z asistenčních služeb a také proč přemýšlet o pojištění právní ochrany.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.  

Témata kurzu

 1. Definice pojistného nebezpečí
 2. Rozsah pojištění
 3. Předmět pojištění
 4. Pojištění nemovitosti
 5. Pojištění domácnosti
 6. Asistenční služby
 7. Pojištění právní ochrany

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Dušan Šídlo
Ing. Dušan Šídlo

Uznávaný odborník na pojištění v ČR. Je autorem tří knih s tématikou osobních financí a pojištění. Spolupracoval na několika veřejně prospěšných projektech z oblasti finančního vzdělávání. Pracuje jako pojistný analytik, vyvinul několik unikátních indexů pro srovnání pojištění. Více o Dušanovi zde: https://youtu.be/Pa6Rak-BqEI

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Koupit
1 000 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání