STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

On-line setkání s EFPA

Setkání poradců PFP/EFA/EFP s Radou EFPA.
novinka
doporučujeme
Webinář

Cíl webináře

Chceme nastartovat lepší komunikaci s poradci a odpovědět na nejčastější dotazy. 

Obsah 

text
Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Mgr. Marta Gellová
Mgr. Marta Gellová

Marta vystudovala Právnickou fakultu UK. Na finančním trhu působí již více než 15 let jako vrcholová manažerka a odborná poradkyně pro banky, pojišťovny a profesní či zájmová sdružení. V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního plánování), kde působí jako předsedkyně Rady a současně jako místopředsedkyně EFPA Europe. Byla členkou 2 poradních orgánů vlády ČR (PES a NERV-Penzijní reforma). Účastnila se několika profesních skupin v oblasti legislativy finančního trhu ČR i EU, Národní strategie finančního vzdělávání ČR a profesních i etických standardů. Je členkou Advisory Board CIFA (Nadace nezávislých finančních poradců se statutem NGO při ECOSOC OSN). V roce 2012 získala ocenění LIGS Awards v oblasti dalšího profesního vzdělávání. 

Cena
0,00 Kč
s DPH 0 Kč
Žádný dostupný termín
29 studujících
1:00 hodin studia
Webinář
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní