Odpovědnost v neživotním pojištění podnikatelů 2022

V kurzu se naučíte rozlišovat mezi jednotlivými druhy odpovědnosti podnikatelů. Dozvíte se, na jaké výluky můžete narazit a projdete si speciální odpovědnostní rizika.
E-learning

Cíl kurzu

 • Naučíte se rozlišovat mezi jednotlivými druhy odpovědnosti podnikatelů.
 • Dozvíte se, na jaké výluky můžete narazit a projdete si speciální odpovědnostní rizika.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Téma kurzu

 1. Rizika v pojištění obecné odpovědnosti
 2. Připojištění k základní odpovědnosti
 3. Výluky v pojištění odpovědnosti
 4. Speciální pojištění odpovědnosti
 5. Speciální odpovědnostní rizika

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Leo Jaroš, EFA
Leo Jaroš, EFA

Leo Jaroš se pohybuje na finančním trhu již více než 30 let. Byl jedním ze zakladatelů finančního poradenství v České pojišťovně. Je vynikajícím lektorem, metodikem, ale také aktivním poradcem. Jeho specializací jsou investice a pojištění. Leo je držitelem certifikátu EFA.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
342 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání