NV Pojištění 2023 – Balíček kurzů pro kat. V

Pro účastníky následného vzdělávání z řad RENOMIA Group. Balíček pro zákonné následné vzdělávání v pojištění pro kategorii V - Pojištění velkých pojistných rizik, pro rok 2023.
Balíček
Tento balíček obsahuje
Nároky z dopravních nehod 2023
V tomto kurzu si společně projdeme, jaké nároky lze uplatnit. Upozorníme vás na úskalí v...
3:30
4056
Likvidace škod z pojištění občanské odpovědnosti 2023
Pojištění občanské odpovědnosti patří do odvětví neživotního pojištění a zároveň jde o...
2:45
2626
Pojištění velkých rizik 2023
Kurz vám pomůže odpovědět na otázky: Co jsou to vlastně velká rizika? Kdo může toto...
2:45
1586
Pojištění majetku podnikatelů 2023
Po ukončení kurzu budou účastníci schopni definovat principy, charakteristiky a základní...
1:30
779
Pojištění přerušení provozu 2023
Cílem kurzu je shrnout používané pojmy a zasadit je do kontextu nového zákona o...
1:00
779
Pojištění technických rizik 2023
Cílem kurzu je shrnout používané pojmy a zasadit je do kontextu nového zákona o...
1:00
779
Stavebně-montážní pojištění 2023
Cílem kurzu z řady následného vzdělávání je shrnutí všeobecných informací SMP, vysvětlení...
1:00
411
Pojištění motorových vozidel - flotily 2023
Cílem kurzu je zajištění pochopení základních principů pojištění motorových vozidel....
1:30
471
Zemědělské pojištění 2023
Cílem kurzu je shrnout základní informace o zemědělském pojištění, připravit brokery na...
1:00
625
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
394 studujících
16:00 hodin studia
Balíček