NV Pojištění 2023 – Balíček kurzů pro kat. IV

Pro účastníky následného vzdělávání z řad RENOMIA Group. Balíček pro zákonné následné vzdělávání v pojištění pro kategorii IV - Neživotní pojištění podnikatelů, pro rok 2023
Balíček
Tento balíček obsahuje
Právní desatero při dopravní nehodě 2023
Kurz vás provede jednotlivými fázemi dopravní nehody a ukáže vám, na co si dát z právního...
2:30
2172
Likvidace škod z pojištění občanské odpovědnosti 2023
Pojištění občanské odpovědnosti patří do odvětví neživotního pojištění a zároveň jde o...
2:45
2624
Promlčení nároku na pojistné plnění 2023
Kurz na praktických příkladech uvede nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají a...
3:15
2101
Pojištění majetku podnikatelů 2023
Po ukončení kurzu budou účastníci schopni definovat principy, charakteristiky a základní...
1:30
779
Pojištění přerušení provozu 2023
Cílem kurzu je shrnout používané pojmy a zasadit je do kontextu nového zákona o...
1:00
779
Pojištění technických rizik 2023
Cílem kurzu je shrnout používané pojmy a zasadit je do kontextu nového zákona o...
1:00
779
Pojištění odpovědnosti členů orgánů – D&O pojištění 2023
Cílem kurzu z řady následného vzdělávání je seznámit vás s možnými riziky, které hrozí...
1:00
22
Pojištění kybernetických rizik - CYBER 2023
Kurz slouží k seznámení se specifickým druhem pojištění, které stále nabývá na...
1:00
392
Stavebně-montážní pojištění 2023
Cílem kurzu z řady následného vzdělávání je shrnutí všeobecných informací SMP, vysvětlení...
1:00
411
Pojištění motorových vozidel - flotily 2023
Cílem kurzu je zajištění pochopení základních principů pojištění motorových vozidel....
1:30
471
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
22 studujících
16:30 hodin studia
Balíček