Nároky z dopravních nehod 2023

V tomto kurzu si společně projdeme, jaké nároky lze uplatnit. Upozorníme vás na úskalí v jejich uplatňování a ukážeme si fakta o fungování tohoto pojištění, se kterými nemusejí být všichni poradci ani klienti tak dobře obeznámeni. Přitom mají zásadní význam pro uplatňování práv poškozených klientů.
E-learning

Cíl kurzu

 • Udržení odborné způsobilosti formou následného vzdělávání dle § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Prohloubení odborných znalostí v oblasti pojištění odpovědnosti zaměstnance o informace aktuální k letošnímu roku.

Obsah kurzu

 1. Typy pojištění odpovědnosti
 2. Odškodnění za vytrpěnou bolest
 3. Ztížení společenského uplatnění
 4. Duševní útrapy
 5. Ušlý výdělek
 6. Ošetřovné
 7. Náklady spojené s léčením
 8. Znehodnocení vozidla po havárii
 9. Totální škoda 

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Cena
349,00 Kč
s DPH 422 Kč
Objednat
4 056 studujících
3:30 hodin studia
3:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání