Mezigenerační převody majetku a dědictví - záznam

Záznam z webináře - Webinář má připravit účastníky na nevyhnutelnou skutečnost úmrtí klientů a následného převodu majetku na pozůstalé.
E-learning

Cíl kurzu

 • Cílem workshopu je připravit účastníky na nevyhnutelnou skutečnost úmrtí klientů a následného převodu majetku na pozůstalé.

Obsah kurzu

 1. Životní cyklus člověka a jeho majetku
 2. Možný okruh použití majetku po smrti
 3. Darování majetku za života
 4. Nemovitosti a výměnek
 5. Dědění ze zákona
 6. Dědění ze závěti
 7. Dědění z dědické smlouvy
 8. Svěřenské fondy
 9. Nadace, nadační fondy
 10. Daňová problematika mezigeneračních převodů majteku.  
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 420,00 Kč
s DPH 2 928 Kč
Objednat
30 studujících
7:00 hodin studia
7 kreditů EFA
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní