Likvidace škod z pojištění odpovědnosti zaměstnance 2022

Kurz Vás provede tím nejdůležitějším z pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance a ukáže Vám praktické příklady likvidací pojistných událostí z tohoto pojištění.
E-learning

Cíl kurzu

Kurz vás provede tím hlavním z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu a ukáže vám praktické příklady likvidací pojistných událostí z tohoto pojištění

Nová sekce

  1. Typy pojištění odpovědnosti
  2. Odpovědnost zaměstnance za škodu
  3. Proces likvidace škody
  4. Nejčastější příklady neplnění

Následné vzdělávání

text

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Tomáš Coufal
Tomáš Coufal

S likvidací pojistných událostí má Tomáš více než 10 let zkušeností. Pracoval jak pro pojišťovnu, tak v makléřské síti. Jako senior likvidátor pojistných událostí se v EUCS specializuje na řešení škod z pojištění odpovědnosti.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
6 481 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání