Likvidace škod z pojištění občanské odpovědnosti 2023

Pojištění občanské odpovědnosti patří do odvětví neživotního pojištění a zároveň jde o tzv. dobrovolné pojištění. V praxi má toto pojištění řadu úskalí, které je nutné pro práci pojišťovacího poradce dobře znát. Na rozdíl od povinného ručení má mnoho výluk. Navíc někdy je právně velmi náročné vyhodnotit, zda za vzniklou škodu pojištěný skutečně odpovídá. Nejčastější výluky a příklady neplnění vám odprezentujeme na několika případových studiích. Současně vám představíme, v jakých případech má toto pojištění svoje opodstatnění. Stále totiž platí, že pojištění občanské odpovědnosti, je jedním z nejdůležitějších pojištění vůbec, a musí být základem každého pojistného portfolia.
E-learning

Cíl kurzu

 • Provést poradce tím nejdůležitějším a nejzajímavějším z pojištění občanské odpovědnosti se zaměřením na řešení škod.
 • Vše dokumentovat na více než 30 praktických příkladech likvidací pojistných událostí z tohoto pojištění.

Obsah kurzu

 1. Typologie pojištění odpovědnosti
 2. Jsem rodič
 3. Jsem soused
 4. Jsem kutil
 5. Jsem chodec
 6. Jsem cyklista
 7. Jsem lyžař
 8. Jsem pejskař
 9. Jezdím na koni
 10. Vlastním nemovitost
 11. Vlastním zahradu se stromy
 12. Jsem nájemník
 13. Proces likvidace škody
 14. Nejčastější příklady neplnění

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
5 596 studujících
2:45 hodin studia
2:45 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání