Likvidace škod v životním pojištění 2022

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění je komplexní problematika. Na praktických příkladech vám vysvětlíme důležité pojmy z životního pojištění a nejdůležitější principy řešení pojistných událostí. Ukážeme vám také reálné kauzy, na kterých si budeme ilustrovat, že pojištění je občas složitá právničina, kde ďábel je bohužel skrytý v detailu, a hranice mezi plněním a neplněním velmi tenká. Absolvování kurzu by vám mělo dodat větší sebedůvěru při řešení pojistných událostí a efektivně rozlišit, kde je hranice pomoci klientovi, a kdy je lepší, aby se klienti nechali při řešení pojistné události profesionálně zastoupit.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit poradce prostřednictvím skutečných případů s likvidací pojistných událostí v životním
pojištění. Kurz je zaměřen na specifika některých vybraných rizik.

Témata kurzu

  1. Pojištění pracovní neschopnosti
  2. Úrazové pojištění
  3. Pojištění invalidity
  4. Pojištění smrti
  5. Pojistné podmínky

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Nová sekce

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Lucie Stejskalová
Lucie Stejskalová

Lucie vystudovala zdravotnickou školu a více než 10 let se věnuje likvidaci pojistných událostí z životního pojištění. Od roku 2019 se v EUCS věnuje propojování zkušeností a praxe z řešení pojistných událostí s prevencí v podobě srovnání pojistných podmínek životního pojištění napříč celým českým trhem.

Cena
399,00 Kč
s DPH 483 Kč
Objednat
4 558 studujících
3:30 hodin studia
3:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání