STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Likvidace škod v životním pojištění

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění je komplexní problematika. Na praktických příkladech vám vysvětlíme důležité pojmy z životního pojištění a nejdůležitější principy řešení pojistných událostí. Ukážeme vám také reálné kauzy, na kterých si budeme ilustrovat, že pojištění je občas složitá právničina, kde ďábel je bohužel skrytý v detailu, a hranice mezi plněním a neplněním velmi tenká. Absolvování kurzu by vám mělo dodat větší sebedůvěru při řešení pojistných událostí a efektivně rozlišit, kde je hranice pomoci klientovi, a kdy je lepší, aby se klienti nechali při řešení pojistné události profesionálně zastoupit.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámit poradce prostřednictvím skutečných případů s likvidací pojistných událostí v životním
  pojištění.
 • Kurz je zaměřen na specifika některých vybraných rizik.

Témata kurzu

 1. Pojištění pracovní neschopnosti
 2. Úrazové pojištění
 3. Pojištění invalidity
 4. Pojištění smrti
 5. Pojistné podmínky

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 3,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů.

Cena
399,00 Kč
s DPH 483 Kč
Koupit
37 studujících
3:30 hodin studia
3:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání