STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Likvidace škod v majetkovém pojištění

Pojištění nemovitosti a domácnosti je nejčastějším pojištěním klientů. Stejně tak jako pojistné události těchto pojištění. Umíte správně klientovi poradit nejen s výběrem tohoto pojištění, ale i s řešením pojistných událostí? V tomto kurzu najdete spoustu praktických příkladů a tipů, které Vám pomohou v praxi.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

Seznámit finanční poradce, jak probíhá likvidace škod v majetkovém pojištění, jak přistupovat k řešení pojistných událostí, jaký to může mít vliv na výběr produktu pro klienta, a to vše na praktických příkladech.

Témata kurzu

 1. Základní pojmy
 2. Proces likvidace škody
 3. Škody způsobené vodou
 4. Škody způsobené požárem
 5. Škody způsobené vichřicí a krupobití
 6. Nejprve dokončete předchozí lekci
 7. Příklady z praxe

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Tomáš Coufal
Tomáš Coufal

S likvidací pojistných událostí má Tomáš více než 10 let zkušeností. Pracoval jak pro pojišťovnu, tak v makléřské síti. Jako senior likvidátor pojistných událostí se v EUCS specializuje na řešení škod z pojištění odpovědnosti.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Koupit
54 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání