Likvidace škod a správné nastavení privátního majetku 2022 (Partners)

WEBINÁŘ EUCS vás provede komplexně sjednáním majetkového pojištění včetně stanovení správných pojistných částek. Budeme se věnovat pojištění domácnosti a nemovitosti, pojištění občanské odpovědnosti, odpovědnosti zaměstnance na škodu, ale i odpovědnosti z držby nemovitosti. Jsme si vědomi, že součástí služeb finančních poradců musí být profesionální likvidace pojistné události. Proto vás seznámíme také s řešením pojistných událostí, a jak se v procesu likvidace (ne)chovat. Formou případových studiích si ukážeme několik pojistných událostí spojených s tornádem v roce 2021. Naučíme vás, jak udělat z likvidace pojistných událostí obchodní příležitost a konkurenční výhodu.
akce
Webinář

Cíl kurzu

Termíny konání webináře 23.8. 2022 08.30 - 13.00 hod

  • Udržení odborné způsobilosti formou následného vzdělávání dle § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Kurz je aktuální k letošnímu roku.

Kurzem Vás provede Patrik Leimer a Lukáš Kaplan

Obsah kurzu

Kurz obsahuje následující témata:

  1. Pojištění domácnosti a nemovitosti - správné stanovení pojistných částek, co a jak pojistit?
  2. Pojištění odpovědnosti - občanský život a držba nemovitosti, odpovědnost zaměstnance. 
  3. Cestovní pojištění ve světle aktuálních trendů včetně příkladů škod, které pojišťovny neplní?
  4. Praktické příklady řešení pojistných událostí, likvidací a sporů o pojistné plnění.
  5. Externí řešení pojistných událostí jako obchodní příležitost.

Absolvování kurzu

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 4 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. c) distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 (Neživotní občanské pojištění).

Zvýhodněná cena

Využijte Balíček webinářů ve spolupráci s EUCS, kde absolvováním všech seminářů získáte Osvědčení absolvování následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin pro kategorie VIII. a IX. - za zvýhodněnou cenu 2240,- Kč včetně DPH.

Témata webinářů:

1. Dopravní nehody a nároky z pojištění - 4 hodiny 31.5.2022

2. Sjednání životního pojištění podle K.O. kriterií EUCS a metodiky EFPA - 4 hodiny 17.5.2022

3. Likvidace škod a správné nastavení pojištění privátního majetku - 4 hodiny 23.8.2022

4. Likvidace škod a správné nastavení  pojištění právnických osob včetně SVJ - 4 hodiny 6.9.2022

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Patrik Leimer
Patrik Leimer

V pojišťovnictví pracuje od roku 1998. Působil jak na straně pojišťoven, tak makléřských společností. Svoji více než dvacetiletou praxi dnes zúročuje v EUCS jako specialista likvidací pojistných událostí z majetkového a odpovědnostního pojištění. Řeší jak retailovou klientelu, tak pojistné události podnikatelů včetně průmyslových rizik. 

Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
100 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
Následné vzdělávání