Likvidace škod a správné nastavení pojištění právnických osob včetně SVJ 2022

WEBINÁŘ EUCS vás seznámí s problematikou pojištěním firemního majetku. Ukážeme si, jak správně nastavit jednotlivá rizika, pojistné částky, limity a spoluúčasti. Zaměříme se také na pojištění flotil v autopojištění. Podíváme se i na pojištění profesní odpovědnosti včetně pojištění D&O a pojištění odpovědnosti členů výboru SVJ. Alfou a omegou v pojištění firem je likvidace pojistných událostí. Formou případových studií vám představíme řešení zajímavých firemních škod. Jako finanční poradce nemusíte být pojišťovací makléř, abyste mohli získat a dlouhodobě udržet firemního klienta. Ukážeme vám části našeho know-how, díky kterému snadněji oslovíte firemní klientelu.
hit
novinka
doporučujeme
Webinář

Cíl kurzu

Termín webináře 20.10.2022 08.30 - 13.00 hod

  • Udržení odborné způsobilosti formou následného vzdělávání dle § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Kurz je aktuální k letošnímu roku

Kurzem Vás provede Patrik Leimer.

Obsah kurzu

Kurz obsahuje následující témata:

  1. Pojištění firemního majetku - budovy, zásoby, stroje, přerušení provozu, ušlý zisk, vozový park.
  2. Pojištění profesní odpovědnosti, odpovědnosti firem a statutárních orgánů.
  3. Jak správně nastavit pojištění pro firmy - pojistné částky, rizika, limity spoluúčasti?
  4. Praktické příklady likvidace škod ve firemním pojištění.
  5. Jak správně nastavit pojištění SVJ a bytových domů včetně odpovědnosti členů výboru SVJ včetně příkladů likvidace škod.
  6. Jak získat a dlouhodbě udržet firemního klienta díky know-how v oblasti likvidace škod.

Absolvování kurzu

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 4 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Zvýhodněná cena

 

Využijte  Balíček webinářů ve spolupráci s EUCS, kde absolvováním všech seminářů získáte Osvědčení absolvování následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin pro kategorie VIII. a IX. - za zvýhodněnou cenu 2490,- Kč včetně DPH

Balíček objednávejte zde: https://efpa.cz/marketplace/produkt/balicek-webinaru-eucs-nasledne-vzdelavani-2022

 

Témata webinářů:

1. Dopravní nehody a nároky z pojištění - 4 hodiny

2. Sjednání životního pojištění podle K.O. kriterií EUCS a metodiky EFPA - 4 hodiny

3. Likvidace škod a správné nastavení pojištění privátního majetku - 4 hodiny

4. Likvidace škod a správné nastavení  pojištění právnických osob včetně SVJ - 4 hodiny

Patrik Leimer
Patrik Leimer

V pojišťovnictví pracuje od roku 1998. Působil jak na straně pojišťoven, tak makléřských společností. Svoji více než dvacetiletou praxi dnes zúročuje v EUCS jako specialista likvidací pojistných událostí z majetkového a odpovědnostního pojištění. Řeší jak retailovou klientelu, tak pojistné události podnikatelů včetně průmyslových rizik. 

Cena
653,00 Kč
s DPH 790 Kč
Žádný dostupný termín
218 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání
Ostatní