STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Legislativa a compliance

Cílem kurzu je shrnout základní užívané pojmy, dokumenty a procesy a zasadit je do kontextu nového zákona o distribuci pojištění a zajištění.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
886 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání