K.O. kritéria v životním pojištění 2023

Používáte k životnímu pojištění srovnávače, které velmi dobře pomáhají k lepší orientaci například výluk v pojistných podmínkách? Víte, že existují i další aspekty, které jsou velmi důležité právě pro lepší orientaci v těchto podmínkách? Potom je tento e-learningový kurz právě pro Vás.
E-learning

Cíl kurzu

  • Seznámit finanční poradce, jak se lépe orientovat v pojistných podmínkách životního pojištění, včetně mnohých nástrah, které nejsou na první pohled srozumitelné, a které mohou ovlivnit rozsah pojištění se závažnými důsledky pro klienta.      

Obsah kurzu

  1. Úvod do klíčových kritérií
  2. Klíčová kritéria pojištění osob
  3. Klíčová kritéria pojištění invalidity
  4. Klíčová kritéria pojištění invalidity z mládí

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodin pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního poradenství. Založil společnost EUCS, kde společně se svými kolegy získal pro poškozené klienty při řešení pojistných událostí pojistné plnění více než miliardu korun. Dnes se Lukáš věnuje řešení právních sporů s pojišťovnami a zejména předávání know-how o likvidaci pojistných událostí finančním poradcům.

.

Daniel Šafrán
Daniel Šafrán

Vystudovaný právník a jednatel společnosti EUCS Analytics, která dodává analýzy v oblasti životního i neživotního pojištění více než 5000 poradcům napříč poradenským trhem. Aktuálně stojí za spuštěním unikátního sjednavače životního pojištění, který se zaměřuje nejen na cenu, ale především na kvalitu pojištění.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
295 studujících
2:30 hodin studia
2:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání