STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

K.O. kritéria v životním pojištění

Používáte k životnímu pojištění srovnávače, které velmi dobře pomáhají k lepší orientaci například výluk v pojistných podmínkách? Víte, že existují i další aspekty, které jsou velmi důležité právě pro lepší orientaci v těchto podmínkách? Potom je tento e-learningový kurz právě pro Vás.
novinka
E-learning

Cíl kurzu

Seznámit finanční poradce, jak se lépe orientovat v pojistných podmínkách životního pojištění, včetně mnohých nástrah, které nejsou na první pohled srozumitelné, a které mohou ovlivnit rozsah pojištění se závažnými důsledky pro klienta.

Obsah kurzu

 1. Vypověditelnost rizik
 2. Právní úprava výpovědi rizik
 3. Odlišné přístupy pojišťoven k výpovědi rizik
 4. Jednostranná změna pojistných podmínek
 5. Odlišné přístupy pojišťoven při změně pojistných podmínek
 6. Uznání invalidity při změně právních předpisů
 7. Odlišné přístupy pojišťoven při uznání invalidity
 8. Rozdíly pojišťoven v posouzení invalidity při změně právních předpisů

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina 30 minut pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů.

Tomáš Coufal
Tomáš Coufal

S likvidací pojistných událostí má Tomáš více než 10 let zkušeností. Pracoval jak pro pojišťovnu, tak v makléřské síti. Jako senior likvidátor pojistných událostí se v EUCS specializuje na řešení škod z pojištění odpovědnosti.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Koupit
105 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání