Jak jsme přešli z MLM na placené poradenství

ZÁZNAM WEBINÁŘE, který se konal v roce 2021 v rámci KFP online klubu. Je zařazen do následného vzdělávání PFP/EFA/EFP a pro poradce PFP/EFA/EFP je za zvýhodněnou cenu!
E-learning

Témata webináře

  • Co to vůbec je placené poradenství.
  • Proč, kolik a za co má klient platit.
  • Legislativa na druhém místě, registrace na ČNB, smluvní dokumentace.
  • Důležitý tip k fakturaci. Bez cash flow nepřežijete.
  • Společník nebo one man show?
  • Naše největší chyby a úspěchy.
  • Kontrolní seznam kroků, jak vše zavést do praxe.

Následné vzdělávání

  • Záznam webináře je zařazen do následného vzdělávání EFA/PFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
  • Pro úspěšné absolvování webináře je třeba shlédnout záznam a po něm úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost informací z webináře. 
  • Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.
Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk má více jak dvacetiletou praxi ve finanční a současně vzdělávací sféře. Je zakladatelem společnosti PrimaEdu, která se věnuje vzdělávání poradců a manžarů v oblasti finančního plánování. Mezi jeho současné klienty jsou zařazené poradenské společnosti, Brooker pool společnosti, stavební spořitelny nebo jednotlivci z oboru finančního poradenství. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků (Investujeme.cz, Hypoindex.cz, komentáře pro Idnes,cz nebo investicniweb.cz). V neposlední řadě je držitelem prestižního oborového titulu EFP pod záštitou mezinárodní oborové organizace EFPA ČR. 

Cena
1 500,00 Kč
s DPH 1 815 Kč
Objednat
22 studujících
2:00 hodin studia
2 kredity EFA
2 kredity PFP
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní