Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Investiční nemovitosti v době krize

ZÁZNAM WEBINÁŘE, který se konal v roce 2021 v rámci KFP online klubu. Je zařazen do následného vzdělávání PFP/EFA/EFP a pro poradce PFP/EFA/EFP je za zvýhodněnou cenu!
E-learning

Témata webináře

  • Investiční nemovitosti zajímají většinu bonitních klientů.
  • Komplexní správa nemovitosti jako akviziční nástroj.
  • Jak se změnil airbnb byznys a jak dlouhodobé pronájmy v době COVID-krize.
  • Aktuální výnosnost, změny v legislativě, přístup nájemníků i nájemců.
  • Kontrolní seznam, jak vše zavést do praxe.

Následné vzdělávání

  • Záznam webináře je zařazen do následného vzdělávání EFA/PFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
  • Pro úspěšné absolvování webináře je třeba shlédnout záznam a po něm úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost informací z webináře. 
  • Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.
Ing. David Bureš, EFP
Ing. David Bureš, EFP

Přes 21 let pomáhám lidem stát se rentiéry a rentiéry zůstat. Zejména skrze nemovitostí na pronájem. 
Jako ředitel společností "Bureš & partneři" a "Nemovitosti na investice" se snažím dívat na každého našeho klienta z nadhledu a nestranně, posoudit jeho cíle a následně mu připravit jasný plán k dosažení jeho naprosté nezávislosti na současné firmě či zaměstnání. Ukáži tedy KDY a s JAKOU částku se stanete skutečným rentiérem. 
Pro současné majitele nemovitostí vždy připravím s týmem analýzu současného stavu a ideálního stavu, pokud se budeme o vše starat my, což v 95% ukazuje, že jsme schopni zvýšit příjmy majitele a současně převzít rizika s neplatiči. Majitel se může zaměřit na věci, které ho skutečně baví, namísto denních starostí. 
Ve spojení s externími specialisty pak řeším finanční investice, firemní poradenství, právní a daňové poradenství až po prodej firem. Tedy ucelený family office postavený na špičkách z oboru. 
Mým velkým úspěchem bylo dosažení majetku pod správou ve výši přesahující 1 milardu korun během několika posledních let. 

Cena
1 500,00 Kč
s DPH 1 815 Kč
Objednat
30 studujících
2:00 hodin studia
2 kredity EFA
2 kredity PFP
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní