27. 02. 2021. Zkoušky odborné způsobilosti v prezenční formě i po 1. 3. 2021. Realizace zkoušek je nově povolena na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. března 2021 č. 243, o přijetí krizového opatření, čl. I., odst. 3, písm. v.). Přidány budou i další termíny distančních zkoušek. Více informací v aktualitách a na FB.

Investice v kostce

Kurz vás pomocí jednoduchých obrázků a srozumitelných popisů provede všemi oblastmi investic, které jsou pro vás nezbytné. Díky obrázkům si vše dobře zapamatujete a díky otázkám a praktickým cvičením si své znalosti ihned ověříte. Získané znalosti využijete nejen při zkouškách odborné způsobilosti, ale zejména při obchodním jednání s vašimi klienty.
novinka
doporučujeme
E-learning

Cíl kurzu

 • Kurz vás pomocí jednoduchých obrázků a srozumitelných popisů provede všemi oblastmi investic, které jsou pro vás nezbytné.
 • Díky obrázkům si vše dobře zapamatujete a díky otázkám a praktickým cvičením si své znalosti ihned ověříte.
 • Získané znlosti využijete nejen při zkouškách odborné způsobilosti, ale zejména při obchodním jednání s vašimi klienty.

Obsah kurzu

 1. Finanční trh
 2. Úroky a úročení
 3. Peníze a výnosy
 4. Dluhové cenné papíry
 5. Majetkové cenné papíry
 6. Deriváty
 7. Strategie a Analýzy
 8. Podílové fondy
 9. Praktické procvičení znalostí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 2 hodiny a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů
 • Vyplnění jednoduchého hodnotícího dotazníku

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosi T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
409,00 Kč
s DPH 495 Kč
Koupit
29 studujících
2:00 hodin studia
2:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Příprava na zkoušku
Následné vzdělávání