Formy vzniku v neživotním pojištění podnikatelů 2023

V kurzu si projdete jednotlivé druhy pojištění podle jejich formy vzniku. Zorientujete se v jednotlivých druzích pojištění a dozvíte se, komu se mohou v jeho podnikání hodit.
E-learning

Cíl kurzu

 • Projdete si jednotlivé druhy pojištění podle jejich formy vzniku.
 • Zorientujete se v jednotlivých druzích pojištění a dozvíte se, komu se mohou v jeho podnikání hodit.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

 1. Úvod
 2. Zákonné pojištění
 3. Povinně smluvní pojištění
 4. Dobrovolné smluvní pojištění
 5. Speciální typy podnikatelských pojištění
 6. Shrnutí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. d) distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 (Neživotní pojištění podnikatelů).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Leo Jaroš, EFA
Leo Jaroš, EFA

Leo Jaroš se pohybuje na finančním trhu již více než 30 let. Byl jedním ze zakladatelů finančního poradenství v České pojišťovně. Je vynikajícím lektorem, metodikem, ale také aktivním poradcem. Jeho specializací jsou investice a pojištění. Leo je držitelem certifikátu EFA.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Objednat
293 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání