Finanční matematika 2022

Finanční matematika je nezbytnou potřebou každé osoby, pohybující se na finančním trhu. V tomto kurzu se vás autoři seznámí se základy finanční matematiky a speciálně se zaměří na výpočet budoucí hodnoty a důchodu.
E-learning

Cíl kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámit poradce se základy finanční matematiky, se zaměřením na výpočet budoucí hodnoty a důchodu.

Obsah kurzu

  1. Základní pojmy a vzorce
  2. Časová hodnota peněz
  3. Důchody
  4. Praktické využití fin. matematiky - MS Excel

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Jiří Kosík
Jiří Kosík

Jirka je zkušeným trenérem, který v oblasti vzdělávání působí mnoho let. Vytvořil desítky vzdělávacích modulů z různých oblastí soft skills i hard skills. Dlouhodobě se také věnuje vzdělávání interních trenérů a Key Account manažerů v různých společnostech.

Jirkovou hlavní odborností jsou finanční trhy, kde působil řadu let jednak v roli portfoliomanažera, později v roli Key Account manažera a také Metodika vzdělávání. Jako jeden z mála odborníků na finanční trhy se podílel na tvorbě certifikačních testů v rámci povinné zkoušky odbornosti dle ZPKT.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
365 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání