ESG aneb principy udržitelného rozvoje 2023

V tomto kurzu se společně seznámíme s principy udržitelného rozvoje, nastíníme si problematiku ESG a shrneme základní povinnosti vyplývající z aktuální evropské legislativy, která se k danému tématu vztahuje. Díky získaným informacím se budete v této oblasti dobře orientovat a pro své klienty budete dobrými průvodci světem ESG.
E-learning

Cíl kurzu

  • Seznámit finanční a bankovní poradce se základní problematikou ESG, která je transparentní pro klienta a dle regulace další informační povinností pro všechny poradce, kteří poskytují investiční služby.

Obsah kurzu

  1. Udržitelný rozvoj
  2. Udržitelnost v oblasti financí
  3. ESG a jejich principy
  4. Kritéria pro ESG
  5. Mýty a fakta o ESG

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny 15 minut a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Bc. Lukáš Paldus, EFP
Bc. Lukáš Paldus, EFP

Lukáš ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student, následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments, s. r. o. s majetkem v poradenském mandátu 4 miliard korun. Specializace na placené investiční poradenství a společensky odpovědné investování (ESG).

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Objednat
728 studujících
1:15 hodin studia
1:15 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání