ESG aneb Principy udržitelného rozvoje 2022

Proč by každý finanční poradce měl tuto problematiku znát? Kde se vzal pojem ESG? Jaké kroky vedl svět k ESG? Proč je důležité se tímto tématem zabývat a jaké přínosy pro poradce i klienty tento směr bude mít? To jsou otázky, na které naleznete odpověď v tomto základním e-learningovém kurzu.
novinka
doporučujeme
E-learning

Cíl kurzu

Seznámit finanční a bankovní poradce se základní problematikou ESG, která je transparentní pro klienta a dle regulace další informační povinností pro všechny poradce, kteří poskytují investiční služby.

Témata kurzu

  1. Udržitelný rozvoj
  2. Udržitelnost v oblasti financí
  3. ESG a jejich principy
  4. Kritéria pro ESG
  5. Mýty a fakta o ESG

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
6 924 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání