Ve dnech 3. a 4 . října nebude náš helpdesk z technických důvodů dostupný. Své požadavky, kterým se budeme věnovat později, můžete i nadále posílat na email helpdesk@efpa.cz. Od středy 5. října bude helpdesk dostupný na všech kanálech (telefon, email, chat).

ESG aneb Principy udržitelného rozvoje 2022

Proč by každý finanční poradce měl tuto problematiku znát? Kde se vzal pojem ESG? Jaké kroky vedl svět k ESG? Proč je důležité se tímto tématem zabývat a jaké přínosy pro poradce i klienty tento směr bude mít? To jsou otázky, na které naleznete odpověď v tomto základním e-learningovém kurzu.
novinka
doporučujeme
E-learning

Cíl kurzu

Seznámit finanční a bankovní poradce se základní problematikou ESG, která je transparentní pro klienta a dle regulace další informační povinností pro všechny poradce, kteří poskytují investiční služby.

Témata kurzu

  1. Udržitelný rozvoj
  2. Udržitelnost v oblasti financí
  3. ESG a jejich principy
  4. Kritéria pro ESG
  5. Mýty a fakta o ESG

Následné vzdělávání

  • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina a je možné je zařadit do kterékoliv skupiny odbornosti.

Absolvování kurzu

  • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
  • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
3 724 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání