STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

EFPA – Deloitte roadshow

Vážení EFP/EFA/PFP poradci a další zájemci o odborné vzdělávání ve finančně-poradenském světě. Pro letošní podzim jsme pro vás připravili minisérii konferencí v podobě roadshow se zastávkami ve třech městech ČR s heslem "EFÁci EFÁkům". Těšíme se na vás v Praze (Deloitte - Italská 2581/67), Brně (Impact Hub Brno - Cyrilská 7) a Ostravě (Best Western Hotel Vista - Kpt. Vajdy 3046/2).
hit
novinka
doporučujeme
Prezenční

Program

Termíny: Praha 15. 11. | Brno 23. 11. | Ostrava 30. 11. 2021

13:00 – 13:45      EFPA včera, dnes a zítra (v sobotu večer a neděli ráno)

13:45 – 14:30      Zdanění výnosů nejen z investičního majetku

14:30 – 15:15      Společensky odpovědné investování (ESG) – módní trend či jasný směr?

15:15 – 15:45      Coffee Break

15:45 – 16:30      Metodika pojištění EFPA ČR

16:30 – 17:15      Význam FKI a svěřenských fondů v portfoliu klienta

17:15 – 18:00      Nejlepší finanční poradci neřeší pojistné události

18:00 – 19:00      Networking se sklenkou vína

 

Návštěvou roadshow získáte 5 kreditů do následného vzdělávání PFP/EFA/EFP a zároveň 1 kredit do následného vzdělávání v sektoru pojištění.

EFPA včera, dnes a zítra (v sobotu večer a neděli ráno)

členové rady EFPA ČR - Marta Gellová, Zdeněk Santler a Petr Volek

Po deseti letech působení v ČR je čas ohlédnout se zpět a zhodnotit změny, které se ve světě finančního poradenství udály, často i naším přičiněním. Trh se změnil a s ním se změnil i náš pohled na míru odbornosti, standardy a členství. Není to ale jen o včerejšku. Dnes, v době pocovidové, máte jistě celou řadu očekávání a otázek, jak může EFPA podpořit právě vás. Co se změní v budoucnu? Jaké novinky nás čekají? Jak se posledních deset let promítne do fungování asociace? Na tyto otázky odpoví program členů rady EFPA.

Zdanění výnosů nejen z investičního majetku

Deloitte - Tereza Gebauer, David Kušut a Pavel Zeman

Odpovíme vám na otázky zdanění výnosů z investičního majetku (dividendy, úrokové výnosy, prodeje investičních produktů z pohledu právnických osob i z pohledu fyzických osob), a zdanění při prodeji firmy. Společně se zamyslíme zda se vyplatí podnikat jako OSVČ, či s.r.o. (daňové srovnání různých forem podnikání (obraty, zisky,…odměňování).

Společensky odpovědné investování (ESG) – módní trend či jasný směr?

Lukáš Paldus EFP

Odpovíme vám na otázky „Kde se vzal pojem ESG?“, „Jaké kroky vedly svět k ESG?“, „Proč je důležité se tímto tématem zabývat?“ a „Jedná se pouze o módní trend či dlouhodobý směr?“. Zároveň vám ukážeme přínosy pro poradce i klienty a pokusíme se objasnit některé mýty spojené s tímto tématem. Rozhodně nebude chybět ani praktická ukázka investičního ESG portfolia

Metodika pojištění EFPA ČR

Pracovní skupina EFPA ČR (Lukáš Kaplan EFA a kolektiv)

Představíme vám novou metodiku pro výběr životního pojištění. Ukážeme si inovovaný výpočet pojistných částek, seznámíme vás s klíčovými kritérii a postupem pro výběr pojištění. Projdeme si také dotazník pro sběr dat o klientovi, ve kterém nebude chybět nic důležitého pro správnou analýzu potřeb klienta.

Význam FKI a svěřenských fondů v portfoliu klienta

Zbyněk Prim EFP

Co dělat, když potkám svěřenský fond u klienta? Základní principy fungování a využití v praxi u klienta. Pokusíme se rozptýlit mýtus, že svěřenské fondy jsou pro ty nejbohatší lidi, kteří chtějí „prát“ peníze. Rád se s vámi podělím o praktickou ukázku toho, jak si klient založil svůj vlastní FKI fond a realizoval přes něj prodej své firmy.

Nejlepší finanční poradci neřeší pojistné události

Lukáš Kaplan EFA, Jan Ondrášek a Marcela Pištorová

Cesta do pekla je dlážděná dobrými úmysly. Vysvětlíme si, proč poradci, kteří řeší za klienty pojistné události, poskytují medvědí službu a nabídneme alternativní pohled na to, jak by měl profík řešit pojistné události svého klienta. Současně si ukážeme základy a vymezíme hranici mezi tím, které služby poskytuje poradce klientům v rámci provize a regulovaných činností, a které činnosti jsou neregulované. 

Partneři

 

                                             

Mgr. Marta Gellová
Mgr. Marta Gellová

Marta vystudovala Právnickou fakultu UK. Na finančním trhu působí již více než 15 let jako vrcholová manažerka a odborná poradkyně pro banky, pojišťovny a profesní či zájmová sdružení. V roce 2010 spoluzaložila asociaci EFPA ČR (Evropská asociace finančního plánování), kde působí jako předsedkyně Rady a současně jako místopředsedkyně EFPA Europe. Byla členkou 2 poradních orgánů vlády ČR (PES a NERV-Penzijní reforma). Účastnila se několika profesních skupin v oblasti legislativy finančního trhu ČR i EU, Národní strategie finančního vzdělávání ČR a profesních i etických standardů. Je členkou Advisory Board CIFA (Nadace nezávislých finančních poradců se statutem NGO při ECOSOC OSN). V roce 2012 získala ocenění LIGS Awards v oblasti dalšího profesního vzdělávání. 

Ing. Zdeněk Santler, MBA
Ing. Zdeněk Santler, MBA

Zdeněk je majitel a jednatel společnosti Santia. Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity a MBA program absolvoval na Nottingham Trent University. Působil také ve společnostech Konica Minolta, Deloitte a ING pojišťovna. Kromě Santie se věnuje i Evropské asociaci finančního plánování EFPA ČR, kde má z pozice člena Rady na starost obchod. EFPA ČR je největším zkušebním centrem pro oblast sektorových zkoušek na finančním trhu a následného vzdělávání. Zároveň je členem představenstva pojišťovny Halali. Více než 15 let svou kariéru zaměřuje na lidské zdroje, obchod a finance. Využívá i svých znalostí technologií z IT a call center a metodiky Lean Six Sigma (Black belt). Je autorem řady odborných článků z oblasti vzdělávání a financí.

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Ing. Tereza  Gebauer
Ing. Tereza Gebauer

Tereza je ředitelka v daňovém oddělení společnosti Deloitte v České republice. V oblasti daňového a transakčního poradenství působí již více než dvanáct let. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, due diligence procesy, problematiku mezinárodního zdanění a daně z příjmu právnických osob se zaměřením na oblasti real estate a finančních institucí. Tereza je registrovaným daňovým poradcem, hovoří česky a anglicky.

Mgr. David Košut
Mgr. David Košut

David je senior manažerem ve společnosti Deloitte. Studoval práva na Masarykově univerzitě a podnikové hospodáření na VŠE. Specializuje se na daň z příjmů právnických osob, M&A a mezinárodní daně. Má zkušenosti s poradenstvím v oblasti fúzí a akvizic a poradenstvím v oblasti mezinárodních daní.

Ing. Pavel Zeman
Ing. Pavel Zeman

Pavel je manažer v oblasti Global Employer Services v rámci daňového a právního oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Studoval na prestižní Hongkongské vědecko-technologické univerzitě. Po ukončení studia nastoupil do poradenské společnosti v rámci „velké čtyřky“. Specializuje se na zdanění příjmů fyzických osob zaměstnanců i podnikatelů a má zkušenosti s koordinací otázek ohledně sociálního a zdravotního pojištění pro pracovníky působící ve více zemích nebo pro fyzické osoby vyslané do zahraničí. Pavel se účastnil několika projektů zaměřených na zavedení kapitálových plánů a správné nastavení pravidel home office s důrazem na zohlednění všech souvisejících daňových dopadů.

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů.

Bc. Lukáš Paldus, EFP
Bc. Lukáš Paldus, EFP

Lukáš ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments, s. r. o. s majetkem v poradenském mandátu 4 miliard korun. Specializace na placené investiční poradenství a společensky odpovědné investování (ESG).

Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk působí jako obchodní partner ve společnosti Trusts & Wealth Protection, s.r.o. s více jak 10.000 smluv s více jak 4.000 klienty, 99% smluv aktivních. Cca 2,5 mld. hypotečních úvěrů, stovky milionů v investicích. Je školitelem pro Fincentrum a.s. , Explicit Invest a další poradenské společnosti. (Hypoteční úvěry, Finanční gramotnost, PFP a jiné). Je podepsán pod mnoha odbornými články (Investujeme.cz, Hypoindex.cz komentáře pro idnes.cz a také pro investicniweb.cz). Je zakládající člen Komory Svěřenských poradců a správců ČR.

Cena
818,00 Kč
s DPH 990 Kč
Žádný dostupný termín
118 studujících
5:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
5 kreditů EFA
5 kreditů EFP
5 kreditů PFP
Prezenční
EFP/EFA/PFP
Následné vzdělávání