Od 1. 11. 2021 dochází ke ZMĚNĚ PRACOVNÍ DOBY helpdesku, abychom byli k dispozici včas všem účastníkům zkoušek: telefonický helpdesk a chat 8:00-14:00 hodin, e-mailová komunikace 8:00-16:30 hodin. STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Důchody a penze

Cílem je poskytnout EFA poradcům přehled o tom, jak Česká správa sociálního zabezpečení postupuje při vyměřování starobního důchodu resp. předdůchodu. Zajištění renty v období finanční nezávislosti. Jedná se o videokurz doplněný o krátký test.
E-learning

Cíl kurzu

Orientace v důchodových systémech, v I. (II.) III. pilíři Poskytnout EFA poradcům přehled o tom, jak Česká správa sociálního zabezpečení postupuje při vyměřování starobního důchodu resp. předdůchodu. Zajištění renty v období finanční nezávislosti.

Obsah kurzu

Důchodové pilíře

  • Průběžný
  • Kapitalizační
  • Porovnání pilířů

První pilíř

  • Podmínky pro přiznání starobního důchodu
  • Věk odchodu do důchodu
  • Potřebná doba pojištění
  • Výše starobního důchodu

Třetí pilíř

  • Podmínky účasti
  • Formy výplaty
  • Vlastnosti fondů

Vyplácení renty

 

Cena
2 041,00 Kč
s DPH 2 470 Kč
Koupit
3:00 hodin studia
3 kredity EFA
3 kredity EFP
3 kredity PFP
E-learning