Druhy pojištění velkých rizik 2022

Většina pojištění ve velkých rizicích funguje na stejném principu jako u SME. Existují ale specifické druhy, které najdete pouze v kategorii velkých rizik. V následujících lekcích si tyto specifika blíže popíšeme.
E-learning

Cíl kurzu

 • V kurzu se seznámíte se specifiky pojištění velkých rizik, která jsou odlišné od pojištění SME.

Témata kurzu

 1. Jednotlivé druhy pojištění velkých rizik
 2. Pojištění drážních vozidlech
 3. Pojištění leteckých dopravních prostředků
 4. Pojištění plavidel
 5. Pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek
 6. Shrnutí

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodina pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. e) distribuce pojištění velkých pojistných rizik  (Neživotní pojištění velkých rizik).

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Ing. Petr Volek, PhD.
Ing. Petr Volek, PhD.

Petr je podnikatel, start-up investor, v minulosti působil jako vysokoškolský pedagog na Ústavu financí PEF. Je místopředsedou Rady EFPA, garantem zkušebních komisí a sboru komisařů. Řídil týmy připravující databáze otázek pro investiční a pojistné zkoušky na finančním trhu. Zajišťuje spolupráci EFPA s akademickými pracovníky a institucemi.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
261 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání