Dopravní nehody a nároky z pojištění 2022 (Partners)

WEBINÁŘ EUCS vás provede komplexně problematikou řešení nároků z dopravních nehod. Ukážeme si, jak se (ne)chovat po dopravní nehodě. Seznámíme vás s řešením pojistných událostí z havarijního pojištění a povinného ručení, a to jak z pohledu klienta a poradce, tak pojišťovny. Upozorníme vás na specifika jako jsou například regresní nároky nebo promlčení práva na pojistné plnění. Součástí programu bude i diskuze se zkušeným advokátem Martinem Matuševským na téma trestněprávních aspektů dopravních nehod. A nebourá se pouze v České republice, takže nahlédneme i pod pokličku řešení dopravních nehod za hranice k našim sousedům. Druhým hostem bude rakouský advokát Michael Hudec.
akce
Webinář

Cíl kurzu

Termíny webináře : 31.5. 2022 8.30 - 13.00 hod

 • Udržení odborné způsobilosti formou následného vzdělávání dle § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění
 • Informace v kurzu jsou aktuální k letošnímu roku.
 • Kurzem Vás provede Lukáš Kaplan a jeho speciální hosté.

Obsah kurzu

Kurz obsahuje následující témata:

 1. Právní desatero - co a jak dělat při dopravní nehodě a po ní
 2. Nároky z povinného ručení 
 3. Regresní nároky pojišťoven při dopravních nehodách
 4. Promlčení nároku na pojistné plnění
 5. Rozdílné přístupy pojišťoven při likvidaci pojistných událostí
 6. Předcházení problémů z pojistného plnění povinného ručení a havarijního pojištění
 7. Dopravní nehody v zahraničí  - speciální host Michael Hudec, rakouský advokát
 8. Trestně právní aspekty dopravních nehod aneb dopravní nehody z pohledu viníka - speciální host Martin Matuševský, advokát

Absolvování kurzu

 • Po jeho absolvování získáte Osvědčení o absolvování následného vzdělávání v rozsahu 4 hodin pro skupinu odbornosti podle § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Zvýhodněná cena

Využijte  Balíček webinářů ve spolupráci s EUCS, kde absolvováním všech seminářů získáte Osvědčení absolvování následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin pro kategorie VIII. a IX. - za zvýhodněnou cenu 2240,- Kč včetně DPH.

Témata webinářů:

1. Dopravní nehody a nároky z pojištění - 4 hodiny 31.5.2022

2. Sjednání životního pojištění podle K.O. kriterií EUCS a metodiky EFPA - 4 hodiny 17.5.2022

3. Likvidace škod a správné nastavení pojištění privátního majetku - 4 hodiny 23.8.2022

4. Likvidace škod a správné nastavení  pojištění právnických osob včetně SVJ - 4 hodiny 6.9.2022

Lukáš Kaplan
Lukáš Kaplan

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2013 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 650.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz  vyřešili více než deset tisíc dotazů.

Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
74 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny POJIŠTĚNÍ
4 kredity EFA
4 kredity EFP
Webinář
Následné vzdělávání