Doplňková autopojištění PLUS 2023

Kurz seznamuje s hlavními výhodami různých doplňkových pojištění a dozvíte se, v jakých situacích je klientovi nabídnout.
E-learning

Cíl kurzu

 • Seznámíte se s hlavními výhodami různých doplňkových pojištění.
 • Dozvíte se, v jakých situacích jaká z nich klientovi nabídnout.
 • Díky velkému množství praktických příkladů si vše jednoduše zapamatujete.

Obsah kurzu

 1. Úvod do doplňkových pojištění
 2. Pojištění přímo související s daným vozidlem
 3. Pojištění související s nákladem nebo posádkou
 4. Asistenční služby a náhradní vozidlo
 5. Co nás čeká v budoucnu
 6. Souhrn 

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1,5 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Ing. Stanislav Myškeřík
Ing. Stanislav Myškeřík

Standa působí jako vrchní metodik úseku pojištění vozidel České podnikatelské pojišťovny.

Cena
149,00 Kč
s DPH 180 Kč
Objednat
571 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání