STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2022

Kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce investičních produktů.
novinka
E-learning

Vhodné pro

  • Poradce a distributory s úspěšně absolvovanou certifikační zkouškou dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
  • Investičním poradcům a zprostředkovatelům, kteří poskytují investiční služby, zejména pak investiční poradenství

Cíl kurzu

  • zopakovat již známé pojmy a vztahy z oblasti investic a jejich distribuce
  • seznámit se s novinkami na trhu
  • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o investičním trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. Investice a investiční poradce - opakování základů
2. Investiční zprostředkovatel a investiční poradce: co vše je třeba dodržovat?
3. Odpovědnost, spory a finanční arbitr
5. Zajímavé investiční nástroje v ČR
6. Jak by měl postupovat investiční poradce?

Výhodnější cena kurzu

  • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 249 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2990 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
  • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

  • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655)

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk působí jako obchodní partner ve společnosti Trusts & Wealth Protection, s.r.o. s více jak 10.000 smluv s více jak 4.000 klienty, 99% smluv aktivních. Cca 2,5 mld. hypotečních úvěrů, stovky milionů v investicích. Je školitelem pro Fincentrum a.s. , Explicit Invest a další poradenské společnosti. (Hypoteční úvěry, Finanční gramotnost, PFP a jiné). Je podepsán pod mnoha odbornými články (Investujeme.cz, Hypoindex.cz komentáře pro idnes.cz a také pro investicniweb.cz). Je zakládající člen Komory Svěřenských poradců a správců ČR.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Koupit
101 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny INVESTICE
E-learning
Následné vzdělávání