Distribuce investic pro investiční zprostředkovatele - NV 2022

Kurz následného vzdělávání, jehož absolvováním je splněna každoroční zákonná povinnost prohlubování odborné způsobilosti pro oblast distribuce investičních produktů.
novinka
E-learning

Vhodné pro

  • Poradce a distributory s úspěšně absolvovanou certifikační zkouškou dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.
  • Investičním poradcům a zprostředkovatelům, kteří poskytují investiční služby, zejména pak investiční poradenství

Cíl kurzu

  • zopakovat již známé pojmy a vztahy z oblasti investic a jejich distribuce
  • seznámit se s novinkami na trhu
  • současně splnit povinné následné vzdělávání v rámci udržování odborné způsobilosti

Proč kurz mít

Každý obchodník či poradce musí po složení odborné certifikační zkoušky i nadále udržovat svou odbornou způsobilost prostřednictvím následného vzdělávání.

Tento kurz nabízí aktuální přehled o investičním trhu, připomíná důležité oblasti a zásady na příkladech a ukázkách. Po složení závěrečného testu získáte Osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. Investice a investiční poradce - opakování základů

2. Investiční zprostředkovatel a investiční poradce: co vše je třeba dodržovat?

3. Odpovědnost, spory a finanční arbit

4. Zajímavé investiční nástroje v ČR

5. Jak by měl postupovat investiční poradce.

6.Inflace

Výhodnější cena kurzu

  • VÝHODNĚJŠÍ CENU je možné získat při hromadných objednávkách min. 10 osob - zde je pak cena 229 Kč/os. bez DPH (tedy minimální fakturace 2290 Kč bez DPH). Ještě výhodnější cenu získáte při objednávce 100 a více osob.
  • Část zaplacených přístupů při hromadné objednávce mohou být fiktivní přístupy, které využijete později, nebo pro své obchodní partnery

  • TIP: máte již smlouvu s EFPA ČR na jiný produkt, nebo vaše společnost u EFPA ČR skládá zkoušky odborné způsobilosti? KONTAKTUJTE NÁS PRO JEŠTĚ VÝHODNĚJŠÍ CENU! (lukas.beranek@efpa.cz / 725 966 655)

Bc. Lukáš Paldus, EFP
Bc. Lukáš Paldus, EFP

Lukáš ve financích působí od roku 2004. Nejprve jako student, následně jako finanční poradce. Od roku 2014 spoluzakladatel a obchodní ředitel specializovaného investičního poolu In Investments, s. r. o. s majetkem v poradenském mandátu 4 miliard korun. Specializace na placené investiční poradenství a společensky odpovědné investování (ESG).

Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Zbyněk Prim, EFP
Zbyněk Prim, EFP

Zbyněk má více jak dvacetiletou praxi ve finanční a současně vzdělávací sféře. Je zakladatelem společnosti PrimaEdu, která se věnuje vzdělávání poradců a manžarů v oblasti finančního plánování. Mezi jeho současné klienty jsou zařazené poradenské společnosti, Brooker pool společnosti, stavební spořitelny nebo jednotlivci z oboru finančního poradenství. Je autorem nebo spoluautorem mnoha odborných článků (Investujeme.cz, Hypoindex.cz, komentáře pro Idnes,cz nebo investicniweb.cz). V neposlední řadě je držitelem prestižního oborového titulu EFP pod záštitou mezinárodní oborové organizace EFPA ČR. 

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Objednat
3 281 studujících
4:00 hodin studia
4:00 hodiny INVESTICE
E-learning
Následné vzdělávání