Vážení klienti, helpdesk bude od 9.10. do 10.10. 2023 v provozu pouze pro e-mailovou komunikaci v omezeném režimu. Děkujeme za pochopení.

Behaviorální finance a wealth protection strategie

ZÁZNAM WEBINÁŘE, který se konal v roce 2021 v rámci KFP online klubu. Je zařazen do následného vzdělávání PFP/EFA/EFP a pro poradce PFP/EFA/EFP je za zvýhodněnou cenu!
E-learning

Témata kurzu

  • Behaviorální výzkum ke strategické alokaci.
  • Riziko pro všechna portfolia podle Benjamina Grahama.
  • Propojení klasického přístupu k investování s typickými psychologickými chybami investorů.
  • Behaviorální alokace aktiv a Gold Based Asset Allocation.
  • Kontrolní seznam, jak vše zavést do praxe.

Následné vzdělávání

  • Záznam webináře je zařazen do následného vzdělávání EFA/PFP a jeho absolvováním získáte 2 kredity.
  • Pro úspěšné absolvování webináře je třeba shlédnout záznam a po něm úspěšně zvládnout krátký test ověřující znalost informací z webináře. 
  • Kredity za následné vzdělávání budou na váš profil na efpa.cz zapsány automaticky do 10 minut po úspěšném zvládnutí testu.
Ing. Petr Šimčák, CFA
Ing. Petr Šimčák, CFA

Petr od dubna 2021 vykonává funkci ředitele investic (Chief Investment
Officer) pro Amundi Czech Republic. Petr Šimčák zodpovídal do března 2021
za privátní bankovnictví a také za institucionální klienty. Díky svým analýzám
investičních produktů a strategií a popularizaci odborných problémů se prosa-
dil do úzkého okruhu českých odborníků, jejichž názory často citují média. Je
také autorem podcastů Investiční myšlenky, ve kterých přibližuje svět investic
z té zábavnější stránky. Posluchači se v podcastech dozví nejen novinky z fi -
nančních trhů, ale i investiční pravdy a mýty.
Petr Šimčák vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, obor Finanční podnikání
(1996) a Psychologie (2015). Absolvoval řadu prestižních vzdělávacích kurzů,
včetně školení Euromoney training v Paříži, či kurzů České finanční akademie,
a to v oboru Portfolio managementu, Risk managementu, Alokace aktiv, Be -
haviorálních financí, Analýzy dluhopisů, akcií a derivátů. V roce 2006 získal
certifikát CFA (Charted Financial Analyst). V minulosti působil jako investiční
konzultant v předním časopisu pro investory Fond Shop.

Cena
1 500,00 Kč
s DPH 1 815 Kč
Objednat
32 studujících
2:00 hodin studia
2 kredity EFA
2 kredity PFP
E-learning
Následné vzdělávání
Ostatní