Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Behaviorální finance

Cílem školení je ukázat a vysvětlit rozpor mezi standardním ekonomickým modelem racionálního agenta, na kterém je postavena celá současná mikroekonomie a skutečným emocionálně uvažujícím účastníkem ekonomického konání.
novinka
Prezenční

Cíl kurzu

 • Účastníci budou seznámeni se základními principy fungování lidského mozku tak, aby si uvědomili příčiny naší neracionality, dále probereme základní projevy neracionálního chování v běžném životě a zejména v poradenské praxi. U každého tématu bude ukázáno, kde jsou příčiny našeho chování, jak se projevují, jak se proti nim bránit a jak jich můžeme v naší praxi využít ve prospěch našich klientů. Z každého tématu tak probereme nejen čistě odbornou, ale i obchodní stránku věci. 

Obsah kurzu

  • Principy fungování mozku
   • Plazí mozek, limbický mozek, neokortex
   • Instinktivní a záměrné myšlení
   • Heuristiky a zkreslení v našem uvažování
   • Prožívající a pamatující já
  • Behaviorálně ekonomické jednání
   • Emocionální kotvy
   • Myšlenkové účty
   • Konformita
   • Práce s čísly
   • Past na ego
   • Nečinnost a nerozhodnost
   • Teorie vyhlídek (prospektová teorie)
Mgr. Tomáš Lerch, EFP
Mgr. Tomáš Lerch, EFP

Tomáš je celou svoji profesní karieru spojen s financemi a pedagogikou. Již v průběhu magisterského studia učil statistiku na ESF MU a podílel se na vydání skript, od roku 2006 působí jako finanční poradce a manažer finanční skupiny. Dosáhl pozice executive manažera Partners, kdy vedl tým 30 lidí. Z osobních důvodů tuto pozici opustil a založil svoji poradenskou kancelář, ve které ukazuje, že to, co školí umí, použít v praxi. Po získání titulu EFA se stal v rámci Partners vyhledávaným lektorem odborných dovedností a v posledních letech tuto činnost neustále rozvíjí. Tomáš je tvrdý praktik, a proto i témata, která školí jsou vždy úzce spojena s finančně poradenskou praxí. 

Cena
2 420,00 Kč
s DPH 2 928 Kč
Žádný dostupný termín
26 studujících
8:00 hodin studia
8 kreditů EFA
8 kreditů EFP
8 kreditů PFP
Prezenční
Investice
Následné vzdělávání
Ostatní