STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Balíček 15 hod. následného vzdělávání - Životní pojištění (Kat. I)

Balíček 11 krátkých kurzů, kterými je pokryto 15 hodin každoroční povinnosti následného vzdělávání dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.
Balíček

Proč si balíček koupit

  • Balíčky na EFPA MARKETPLACE obsahují vždy kurzy, které si můžete koupit i jednotlivě (mimo balíček). Koupí v balíčku však vždy získáváte výrazně lepší cenu!

Následné vzdělávání

  • Jednotlivé kurzy balíčku jsou zahrnuty do programu následného vzdělávání na pojištění a jejich osvědčení o absolvování jsou průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
  • Absolvováním všech kurzů je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. a) distribuce životního pojištění (Životní pojištění).
Tento balíček obsahuje
Vznik, zánik a výluky v životním pojištění
V kurzu si osvojíte základní pravidla pro vznik a zánik životního pojištění. Dozvíte se,...
1:00
1638
Poplatky a daně v životním pojištění
Kurz seznámí se strukturou poplatků, které pojišťovny od klientů požadují. Ujasníte si i...
1:00
1339
Pojistné částky v životním pojištění
Kurz seznamuje s postupy pro zjištění propadu příjmů. Osvojíte si principy, pro stanovení...
1:00
3309
To nejdůležitější ze životního pojištění
Kurz naučí, jak klientovi vysvětlit hlavní výhody životního pojištění a také jaké jsou...
1:30
3106
Promlčení nároku na pojistné plnění
Kurz na praktických příkladech uvede nejčastější chyby, které poradci a klienti dělají a...
2:30
1160
Investice v kostce
Kurz vás pomocí jednoduchých obrázků a srozumitelných popisů provede všemi oblastmi...
2:00
247
Úvod do pojišťovnictví
Pojišťovnictví jako takové je velmi široký obor skládající se ze čtyř základních...
1:30
607
Zprostředkování pojištění
Být pojišťovacím poradcem je vysoce odborná činnost. Proto ji nemůže dělat kde kdo....
1:30
1541
ESG aneb Principy udržitelného rozvoje (NV ZDPZ)
Proč by každý finanční poradce měl tuto problematiku znát? Kde se vzal pojem ESG? Jaké...
1:00
77
Finanční matematika
Finanční matematika je nezbytnou potřebou každé osoby, pohybující se na finančním trhu. V...
1:00
95
K.O. kritéria v životním pojištění
Používáte k životnímu pojištění srovnávače, které velmi dobře pomáhají k lepší orientaci...
1:30
105
Šárka Chocová, EFA
Šárka Chocová, EFA

Šárka se pohybuje ve finanční sféře celý svůj život. Dlouhodobě byla nespokojena se stavem finančního trhu a jeho nepřehledností, především pro klienta. Díky svým zkušenostem z velkých i menších společností a vlastního terénního finančního poradenství dokáže pro své klienty najít ta nejlepší řešení. Je držitelkou certifikátu European Financial Advisor. 

Mgr. Lukáš Kaplan, EFA
Mgr. Lukáš Kaplan, EFA

Lukáš si prošel různými oblastmi finančního plánování, ale jeho hlavní specializací jsou právní aspekty pojistných produktů a řešení pojistných událostí. Od roku 2012 je jednatelem společnosti EUCS, která klientům pomohla získat finanční odškodnění v celkové výši přesahující 500.000.000 Kč. Prostřednictvím firemní poradny na stránkách www.poradnaposkozeneho.cz již odpověděli přes deset tisíc dotazů.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Tomáš Coufal
Tomáš Coufal

S likvidací pojistných událostí má Tomáš více než 10 let zkušeností. Pracoval jak pro pojišťovnu, tak v makléřské síti. Jako senior likvidátor pojistných událostí se v EUCS specializuje na řešení škod z pojištění odpovědnosti.

Cena
849,00 Kč
s DPH 1 027 Kč
Koupit
79 studujících
15:00 hodin studia
Balíček
Pojištění
Následné vzdělávání