27. 02. 2021. Zkoušky odborné způsobilosti v prezenční formě i po 1. 3. 2021. Realizace zkoušek je nově povolena na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. března 2021 č. 243, o přijetí krizového opatření, čl. I., odst. 3, písm. v.). Přidány budou i další termíny distančních zkoušek. Více informací v aktualitách a na FB.

Analýza v pojištění motorových vozidel

V kurzu se dozvíte, jak jednoduše vysvětlit klientovi přínos analýzy tak, aby se s vámi vždy rád podělil o všechny důležité informace. Získáte také jednoduchý návod, jak využít další obchodní příležitosti, které se vám díky dobré analýze nabídnou.
E-learning

Cíl kurzu

 • V kurzu se dozvíte, jak jednoduše vysvětlit klientovi přínos analýzy tak, aby se s vámi vždy rád podělil o všechny důležité informace.
 • Získáte také jednoduchý návod, jak využít další obchodní přiležitosti, které se vám díky dobré analýze nabídnou.

Obsah kurzu

 1. Jak vysvětlit klientovi přínos analýzy
 2. Nejdůležitější oblasti pro analýzu
 3. Jak se snadno dozvědět vše důležité
 4. Jak s informacemi pracovat
 5. Jak využít obchodní příležitosti
 6. Pojďte klienta přesvědčit - praktické cvičení

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů
 • Vyplnění jednoduchého hodnotícího dotazníku

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosi T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
249,00 Kč
s DPH 301 Kč
Koupit
524 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání