Vážení klienti a uživatelé portálu efpa.cz, rádi bychom Vás upozornili, že 25. a 26. 1. 2022 nebudou dostupné služby telefonického a chatového helpdesku. E-mailový helpdesk bude reagovat se mírným zpožděním. Děkujeme za pochopení. Tým EFPA ČR
STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Analýza v pojištění motorových vozidel

V kurzu se dozvíte, jak jednoduše vysvětlit klientovi přínos analýzy tak, aby se s vámi vždy rád podělil o všechny důležité informace. Získáte také jednoduchý návod, jak využít další obchodní příležitosti, které se vám díky dobré analýze nabídnou.
E-learning

Cíl kurzu

 • V kurzu se dozvíte, jak jednoduše vysvětlit klientovi přínos analýzy tak, aby se s vámi vždy rád podělil o všechny důležité informace.
 • Získáte také jednoduchý návod, jak využít další obchodní přiležitosti, které se vám díky dobré analýze nabídnou.

Témata kurzu

 1. Jak vysvětlit klientovi přínos analýzy
 2. Nejdůležitější oblasti pro analýzu
 3. Jak se snadno dozvědět vše důležité
 4. Jak s informacemi pracovat
 5. Jak využít obchodní příležitosti
 6. Pojďte klienta přesvědčit - praktické cvičení

Následné vzdělávání

 • Kurz je zahrnut do programu následného vzdělávání na pojištění a osvědčení o absolvovaném kurzu je průkazným dokladem o absolvování vzdělávací aktivity splňující podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
 • Absolvováním kurzu je splněna povinnost následného vzdělávání v rozsahu 1 hodiny pro skupinu odbornosti § 57 odst. 1 písm. b) distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (Pojištění motorových vozidel)

Absolvování kurzu

 • Prostudování všech kapitol a aktivit kurzu
 • Složení závěrečného testu: 10 otázek s jednou správnou odpovědí, požadovaná úspěšnost 80 %, možnost okamžitého opakování s neomezeným počtem pokusů

Po úspěšném absolvování kurzu získáte certifikát, splňující požadavky ČNB na prokazování plnění povinností v následném vzdělávání.

Mgr. Martin Sedlák
Mgr. Martin Sedlák

Martin se online vzdělávání věnuje více než 20 let. Začínal ve společnosti T-Mobile, jako trenér a tvůrce e-learningových kurzů. Následně spolupracoval s Generali Česká Pojišťovna, a to jak při tvorbě a realizaci koncepce rozvoje obchodníků, tak i při zavádění online vzdělávání v LMS Moodle. Vystudoval Andragogiku na UJAK.

Cena
99,00 Kč
s DPH 120 Kč
Koupit
2 612 studujících
1:00 hodin studia
1:00 hodina POJIŠTĚNÍ
E-learning
Následné vzdělávání