STÁLE PLATÍ: Účastník zkoušky je povinen dodržet podmínky pro účast na zkoušce stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví platným v den konání zkoušky (viz e-maily před zkouškou a Aktuality).

Pojištění motorových vozidel - doplňková připojištění

Tento kurz doplňuje Kurzy Pojištění motorových vozidel retail a flotily. Po ukončení tohoto kurzu se budete orientovat v základních principech připojištění motorových vozidel a budete schopni popsat metodiku postupu u dopravní nehody.
E-learning
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.
89 studujících
1:30 hodin studia
1:30 hodiny POJIŠTĚNÍ
E-learning