Vhodné pro

Všechny osoby, které jsou povinny doložit odbornoou způsobilost podle zákona (osoby zapisované do registru ČNB), tj. pro:

 • Poskytovatele spotřebiteslkého úvěru a jejich pracovníky
 • Samostatné zprostředkovatele a jejich pracovníky
 • Vázané zástupce poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru a jejich pracovníky

Odbornou způsobilost je nutno formou čestného prohlášení doložit již při oznámení osoby na ČNB, tj. do 28.2.2017. Prohlášení je dle vyjádření ČNB nutno podložit vhodnou vzdělávací či jinou aktivitou!

Takto prokázaná odbornost platí do složení "velké" zkoušky odborné způsobilosti (např. prostřednictvím EFPA ČR zde) vyžadovanou zákonem o spotřebitelském úvěru. Na složení této zkoušky je lhůta do 1.12.2018.

Jak se připravit

Informace o kurzu

Obsah kurzu

Kurz pokrývá potřebné oblasti znalostí vyžadované nově zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Svou skladbou je kurz vhodný pro úvod do problematiky a vyhovuje požadavkům na doložení odborné způsobilosti podle § 176 zákona.

Výkladový text je doplněn řadou živých příkladů, vysvětlení klíčových pojmů i testem k ověření znalostí.

Podrobnější informace najdete v anotaci kurzu v sekci "Soubory ke stažení" na této stránce.

Kapitoly kurzu:

 1. Trh spotřebitelského úvěru

 2. Regulace trhu spotřebitelského úvěru

 3. Úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru

 4. Jednání se spotřebiteli, vymáhání pohledávek, řešení sporů

 5. Zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

Úspěšné absolvování kurzu

Kurz je úspěšně absolvován složením závěrečného testu složeného z 15 otázek s úspěšností minimálně 75 %.

Test lze opakovat, při každém pokusu se změní jeho složení.

Studium kurzu

Délka kurzu e-learningového kurzu je 6 hodin.

Kurz je možné studovat kdekoliv a kdykoliv na jakémkoliv zařízení připojeném k internetu.

Ukázky prostředí kurzu:

Základní kurz ZSÚ

07. 12. 2016

Potřebnost a přidaná hodnota kurzu

Do 28.2.2017 běží lhůta na podání žádostí o povolení k činnosti nebankovních poskytovatelů a samostatných zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru. Součástí žádosti je i oznamování vázaných zástupců a jejich pracovníků.

U všech těchto osob je i zde nutné prokázat nabytí odborných znalostí a dovedností. Není však třeba složit odbornou zkoušku, stačí vyplnit čestné prohlášení.

Jak vyhotovit čestné prohlášení pro zapisovanou osobu?

 • ČP nelze vystavit pouze formálně
 • Nutno doložit nabytí základních znalostí o nové právní úpravě
 • Hrozba sankcí: případná kontrola dohledu ČNB bude zkoumat, jak byla odbornost před vydáním ČP zajištěna a ověřena.

Řešení: Základní kurz k zákonu o spotřebitelském úvěru

 • Kvalitní a průchodný e-learningový kurz vyhovující potřebám zápisu osob do registru ČNB
 • Hromadná registrace účastníků – jednoduché předání seznamu s emaily VZ
 • Velmi rychlá realizace: kompletní proškolení sítě lze již do 14 dnů od zahájení

Výsledek: Proškolení pracovníci a kompletní dokumentace čestných prohlášení o odbornosti pro zápis do registru ČNB

Autoři odborných textů

Doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Vedoucí Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Ing. Petr Toman, Ph.D.

Ing. Petr Toman, Ph.D.

Odborný asistent Ústavu financí Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Cena kurzu

Cena je uvedena bez DPH 21 %. EFPA Česká republika je plátcem DPH.

160

Získejte výhodnější cenu!

Při uzavření dohody o realizaci odborných zkoušek u EFPA ČR v roce 2017 je 50 % ceny refundováno zpět klientovi!

Cena kurzu je tak 80,- Kč bez DPH na jednoho VZ!

Kontaktujte nás pro zjištění detailů a uzavření smlouvy o realizaci odborných zkoušek podle zákona č. 257/2016 Sb. na info@efpa.cz

Chcete kurz vidět před tím, než si jej koupíte? Prohlédněte si DEMO ZDARMA

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace