Vhodné pro:

Zkoušku odborné způsobilosti osob působících na kapitálovém trhu musí složit všechny tzv. dotčené osoby, které jsou definovány v Zákoně č. 143/2009 Sb., pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry svoje činnosti a dále všechny osoby, které pro kvalifikovaný výkon svojí činnosti potřebují prokázat ověření potřebných znalostí.

Dotčenou osobou je dle Zákona 143/2009 Sb.:

  • Osoba jednající se zákazníky.
  • Investiční makléř.
  • Obhospodořovatel portfolia.
  • Investiční poradce

Vzhledem k pracovní náplni a činnosti jednotlivých osob je rozsah tematických oblastí a jejich obsah stanoven pro každou dotčenou osobu individuálně. Dle Zákona č. 143/2009 Sb., § 4, odst. (1), (2), (3) a (4), máme tedy čtyři kategorie zkoušky plus jednu nadstavbu („Deriváty“).

Jak se připravit

Obsah přípravného kurzu ZPKT

S využitím tohoto kurzu získáte přehled o tom, jak probíhá vlastní zkouška.

Kurz vás zorientuje v množství potřebného studijního materiálu – přímo k jednotlivým tématům najdete odkazy na příslušné zákonné a podzákonné předpisy, dále i základní a doporučenou literaturu, kterou je vhodné nastudovat.

Díky cvičným testům budete mnohem lépe připraveni na složení reálné zkoušky.

Vzhledem k širokému záběru a rozsahu jednotlivých tematických oblastí je celý kurz rozdělen do 5 kapitol (4 kapitoly + kapitola deriváty). Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby jejich věcný obsah zahrnoval tematické celky, které spolu věcně a logicky souvisí. Viz text níže, nebo témata ke stažení

Kurz je vždy koncentrován pouze na přípravu a cvičení těch otázek, které máte zařazeny ve „své“ kategorii zkoušky.

Jste – li tedy např. uchazeč o složení odborné zkoušky pro Kategorii I. - Osoba jednající se zákazníky, pak jsou vám přístupny kapitoly 1. Investiční nástroje a 2. Principy a regulace finančních trhů. Není nutné studovat další kapitoly, protože vaše zkouška obsahuje sady otázek právě z těchto tematických okruhů.

Kurz vás zorientuje v množství potřebného studijního materiálu – přímo k jednotlivým tématům najdete odkazy na příslušné zákonné a podzákonné předpisy, dále i základní a doporučenou literaturu, kterou je vhodné nastudovat.

Tematické oblasti:

1. Investiční nástroje
1.1 "nederiváty"
1.2 Investiční nástroje a jejich emise - deriváty ("deriváty", základní pojmy a chararakteristika)

2. Principy a regulace finančních trhů
2.1 Poskytování investičních služeb
2.2 Principy a fungování kolektivního investování
2.3 Regulace a fungování významných světových finančních trhů
2.4 Právní předpisy v oblasti finančního trhu

3. Pravidla a obchodování na finančních trzích
3.1 Organizace a pravidla regulovaných trhů a jiných převodních míst
3.2 Obchodování na finančním trhu včetně vypořádávání

4. Investice na finančním trhu
4.1 Principy finančního trhu včetně teorie financí
4.2 Investice, investiční strategie a portfolio a související rizika
4.3 Finanční analýza

5. Deriváty
5.1 Deriváty - obchodování a vypořádání, exotické deriváty, kombinované nástroje

Testování:

Každá kapitola je vždy ukončena opakovacím testem, který ověřuje, zda jste nastudovali danou problematiku. Závěrečné testy na konci každé kapitoly je navíc možné libovolně opakovat, pokaždé jsou vygenerovány jiné otázky. Mění se i řazení odpovědí.

Každé opakování tak zvyšuje pravděpodobnost vašeho úspěchu u ostré zkoušky!

Celý přípravný e-learningový kurz je poté rovněž ukončen souhrnným procvičovacím testem. Tento test je simulací reálného testu zkoušky odborné způsobilosti. Budete tedy mít shodný čas na vyplnění testu jako na „ostré“ zkoušce, uvidíte i hodnocení, jehož klíč je shodný s klíčem používaným dle Zkušebního řádu EFPA ČR. Podívejte se na ukázkové snímky obrazovek v sekci.

Jak kurz nejlépe využít k přípravě

  • Prostudujte si vždy danou kapitolu (= tematický okruh zkoušky)
  • Projděte si legislativní a další webové zdroje, stačí vždy kliknout na odkaz a materiál je vám k dispozici
  • Prostudujte alespoň základní literaturu, vždy je uveden seznam základní doporučené literatury
  • Několikrát si vyzkoušejte dílčí test k dané kapitole
  • Na závěr si vyzkoušejte závěrečný, simulovaný reálný test. Nechte si na něj dost času, ideálně dle skutečné zkoušky.
  • V případě neúspěšných pokusů o složení testu se zaměřte na ty tematické oblasti, které vám dělají potíže, a zkuste si test znovu!

Tutor / Autor kurzu

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, Ph.D.

Prof. Ing. Oldřich Rejnuš, Ph.D.

Tutor/autor kurzu

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Tutor/autor kurzu

Získejte výhodnou cenu

Vaše základní cena 950,- Kč je stanovena jako cena pevná bez nutnosti objednávat zkoušku.

Cena kurzu bez DPH 21%

od 645,-

Jak získat výhodnější cenu?

Objednáte-li současně se zkouškou v balíčku přípravný e-learning, obdržíte na něj zajímavou slevu.


Často kladené dotazy

Kde se mohu přihlásit, abych mohl začít studovat?

Odpověď x

Přímo na této stránce v sekci "Jak se přihlásit" klikněte na "Přihlásit se" a vyplňte formulář. Potom vyčkejte, informace o způsobu úhrady vám přijdou na zadaný e-mail.

Přístup a vlastní studium probíhá na adrese elearning.efpa.cz.

Zapomněl jsem své přihlašovací údaje. Na koho se mohu obrátit?

Odpověď x

Pro resetování hesla využijte následující formulář.

Vložte Vaše uživatelské jméno nebo emailovou adresu. Pokud se podaří Vás najít v databázi, bude na Vaší e-mailovou adresu odeslán e-mail s instrukcemi, jak znova získat přístup. V případě, že byste v databázi nebyli nalezeni, kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu info@efpa.cz.

Na jak dlouho mám přístup do e-learningového kurzu aktivní?

Odpověď x

Přístup a možnost studia online aplikace (kurzu) provozovaném na portále elearning.efpa.cz platí po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí přihlašovacích údajů do vzdělávacího portálu. Úspěšným vykonáním zkoušky se přístup stává neaktivním.

Objednal jsem si balíček služeb e-learningového kurzu a zkoušky podle ZPKT. Kdy se nejpozději musím přihlásit na zkoušku, aby byl můj přístup do e-learningového kurzu aktivní?

Odpověď x

Klient je oprávněn se přihlásit na jakoukoliv zkoušku s termínem konání do 6 kalendářích měsíců od provedení své objednávky. Podmínkou účasti na zkoušce je však dostatek volných míst, tj. cena balíčku se vyčerpá buď uplynutím rezervační doby, nebo úspěšným vykonáním zkoušky. Je tedy vhodné přihlásit se na zkoušku během uvedené 6-měsíční doby v rozumném předstihu.

Co o kurzu řekli autoři a komisaři

„Kurz je jednoznačně přínosný po stránce přípravy na poměrně obtížnou zkoušku. Účastník si může vyzkoušet jak vypadá test v praxi, a to je poměrně důležité. Takže doporučuji! “

Ing. Martin Širůček, Ph.D.

„Jako komisař jednoznačně sleduji vyšší úspěšnost a přehled těch uchazečů, kteří elearning mají. Od jeho nasazení se zvýšila celková průměrná úspěšnost u zkoušky. “

Ing. Petr Šafránek, komisař zkoušky ZPKT

Napište námKontakt

Tel. Helpdesk: 246 056 100 | Vedení EFPA: +420 222 365 416
Mobil Výkonný ředitel: +420 725 966 655
Email info@efpa.cz

Adresa

Krakovská 1366/25,
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace