Ing. Regina Mazurová

Ing. Regina Mazurová

O autorovi

Regina, je daňovou poradkyní, vystudovala Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava. Jako externistka působí na Katedře účetnictví a daní Vysoké školy báňské – Technické university v Ostravě. Mezi vyučované předměty patří především Přímé daně a Daně v EU. Je spoluautorkou mnoha odborných článků evidovaných rovněž v databázi Web of Science a SCOPUS a dvou monografií. Své teoretické znalosti aplikuje zejména v praxi. V roce 2014 úspěšně složila zkoušky a stala se daňovou poradkyní zapsanou v seznamu Komory daňových poradců ČR pod číslem 4937. Její specializací je oblast daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Autorovy kurzy

Kurz
Daňové přiznání za rok 2022 Jaké jsou novinky v daňových povinnostech pro rok 2023? Zpracování...
Kurz je určen pro uzavřenou skupinu uživatelů. Měli byste o podobné téma zájem a jste skupina min. 100 osob? Kontaktujte nás.