27. 02. 2021. Zkoušky odborné způsobilosti v prezenční formě i po 1. 3. 2021. Realizace zkoušek je nově povolena na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. března 2021 č. 243, o přijetí krizového opatření, čl. I., odst. 3, písm. v.). Přidány budou i další termíny distančních zkoušek. Více informací v aktualitách a na FB.

Global Money Week již za týden!

21.3.2017
titulní obrázek
  • Global Money Week poprvé v Česku - světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti 27. 3. - 2. 4. 2017
  • Záštitu nad akcí převzala MŠMT a MF ČR, akci podporuje i ČNB
obrazek
**Mezinárodní projekt pomáhá dětem a mladým lidem pochopit téma osobní prosperity a zdravých finančních návyků.**

Do mezinárodní iniciativy Global Money Week, která podporuje výuku finanční gramotnosti zejména u žáků a studentů, se letos poprvé zapojuje i Česká republika.

Národními organizátory jsou yourchance o.p.s. a EFPA ČR. Záštitu převzalo MŠMT a MF ČR. Akci podporuje také ČNB. Hlavním tématem letošního ročníku je: „Uč se, šetři, vydělávej“.

obrazek

V týdnu od 27.3. do 2.4.2017 proběhne na školách, ale i v zájmových organizacích a mimoškolních zařízeních celá řada besed, přednášek, workshopů, ale i herních programů a soutěží s jediným cílem – nabídnout mladé generaci setkání s odborníky v oblasti financí a inspirovat ji k hledání vlastní cesty k osobní prosperitě.

Možnost zapojit se a přihlásit svou akci do světovém kalendáře Global Money Week je možné do 22.3. Za svou účast pořadatelé získají oficiální certifikát.

Program Global Money Week vyvrcholí 3.4.2017 odbornou konferencí „Systémové změny ve finančním vzdělávání“.

„Zdravé finanční návyky je třeba si vytvářet od dětství. Doba je v tomto ohledu velmi náročná a chybné rozhodnutí může mít fatální následky. Samozřejmě největší vliv má rodina. Škola má však svou nezastupitelnou roli. Může žákům nabídnout další alternativy a jiné myšlenkové modely, jak o penězích uvažovat. Global Money Week je jednou z cest, jak apelovat na důležitost výuky finanční gramotnosti v širších souvislostech. Podpora MŠMT i MF, jakožto institucí, které mají zásadní vliv na systém i obsah výuky, je pro nás proto velmi cenná,“ říká Jana Merunková, ředitelka yourchance, která je jedním z národních organizátorů Global Money Week v ČR.

Za EFPA ČR, dalšího z národních organizátorů, se vyjádřila Mgr. Marta Gellová: „Úloha profesionálů a finančních odborníků je v šíření finanční gramotnosti v České republice klíčová. Jejich role je nezastupitelná jak v odborné přípravě pedagogů včetně tvorby vhodných nástrojů, tak i v zapojení dětí všech věkových kategorií. Naším cílem je, aby děti a mladí lidé mimo znalostí získali i potřebné dovednosti, které pak v různých životních situacích budou moci použít. Konkrétní zkušenosti z letité praxe si přijďte poslechnout i na závěrečnou konferenci.“

Zapojením se do Global Money Week mohou školy také částečně splnit část rámcového vzdělávacího programu v oblasti finanční gramotnosti. Žáci se přitom s celou problematikou mohou seznámit mnohem přístupnější formou než při běžném výkladu ve vyučovací hodině. Do projektu Global Money Week se mohou bezplatně zapojit všechny základní i střední školy v České republice. Stačí do 22. března 2017 zorganizovat akci, která bude splňovat organizační podmínky, a přihlásit ji přes registrační formulář do světového kalendáře Global Money Week.

Finančním partnerem konference „Systémové změny ve finančním vzdělávání“ je ČSOB.


EFPA ČR jako pobočka EFPA EUROPE, nejrespektovanější evropské organizace udělující certifikáty v oblasti finančního poradenství a plánování, se snaží podporovat a zavést evropské kvalifikační a etické standardy do služeb ve finančním poradenství v ČR a na Slovensku. Je institucí akreditovanou ČNB pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti pro makléře, investiční a finanční poradce a zprostředkovatele a sdružuje špičkové poradce na českém trhu, zajišťuje jejich další vzdělávání a rozvoj, udržuje etický kodex.


yourchance o.p.s. se významně angažuje ve dvou oblastech. První je prosazování potřebných změn ve výuce finanční gramotnosti, základů podnikání a v rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Zaměřuje se především na metodickou podporu a rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a budování osobní prosperity. Druhou oblastí působení jsou systémové změny na poli integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality