Video z konference EFPA ČR

1.10.2015
titulní obrázek

Honorované poradenství má u nás své místo i budoucnost!

Doposud největší konference Evropské asociace finančního plánování Česká republika, která se konala 30. 9. 2015 v Praze v OREA hotel Pyramida, přinesla zajímavou debatu na téma honorovaného poradenství, regulace trhu a tlaku na kvalitu a kvalifikaci finančních poradců. V hotelu Pyramida debatovalo po celý den na 260 účastníků o budoucnosti českého trhu finančního poradenství.

Zástupci Ministerstva financí, České národní banky, odborníci a manažeři distribučních firem debatovali o připravované legislativní smršti. Ústředním bodem byla mimo nedořešené provize úprava požadavků na odbornost poradců.

Nově nebudou rozdíly mezi distribučními společnostmi a „kamennými“ institucemi, srovnají se požadavky na prokazování odbornosti a poradci se musí připravit na sérii 3 nových odborných zkoušek – v investicích (novela ZPKT implementující směrnici MIFID II), v pojištění (novela zákona č. 38) a v úvěrech (zákon o úvěru pro spotřebitele).

Závěry debaty byly zřejmé – v otázkách odbornosti a kvality činnosti panuje shoda o nutnosti posunout trh a zajistit, že do něj nadále nebudou vstupovat nekvalifikované osoby.

Zahraniční hosté z Velké Británie, Španělska v diskusi potvrdili, že příchod placeného poradenství měl výrazný vliv na posílení poradenské složky činnosti. Poradce je v tomto modelu mnohem více nucen přinést a ukázat klientovi přidanou hodnotu své činnosti.

Sdílejte

zpět na všechny aktuality